DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
 您现在的位置:首页>近期发表论文
近期发表论文
Lilan Hong,Ding Tang,Keming Zhu,Kejian Wang,Ming Li and Zhukuan Cheng. Somatic and Reproductive Cell Development in Rice Anther Is Regulated by a Putative Glutaredoxin[C][OA].The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.111.093740 (12-02-08)
Chunhui Xu,Zhukuan Cheng,Weichang Yu. Construction of rice minichromosomes by telomere mediated chromosomal truncation. The Plant Journal. DOI:10.1111/j.1365-313X.2012.04916.x (12-02-06)
Can-Fang Niu,Wei Wei,Qi-Yun Zhou,Ai-Guo Tian,Yu-Jun Hao,Wan-Ke Zhang,Biao Ma,Qing Lin,Zheng-Bin Zhang,Jin-Song Zhang,Shou-Yi Chen. Wheat WRKY genes TaWRKY2 and TaWRKY19 regulate abiotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis plants. Plant, Cell & Environment. DOI:10.1111/j.1365-3040.2012.02480.x
(12-01-10)
Feng Cui,Lijing Liu,Qingzhen Zhao,Zhonghui Zhang,Qingliang Li,Baoying Lin,Yaorong Wu,Sanyuan Tang and Qi Xie. Arabidopsis Ubiquitin Conjugase UBC32 Is an ERAD Component That Functions in Brassinosteroid-Mediated Salt Stress Tolerance[W][OA].The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.111.093062 (12-01-05)
Jing Ning,Baocai Zhang,Nili Wang,Yihua Zhou, and Lizhong Xiong. Increased Leaf Angle1, a Raf-Like MAPKKK That Interacts with a Nuclear Protein Family, Regulates Mechanical Tissue Formation in the Lamina Joint of Rice. The Plant Cell. DOI:10.1105/tpc.111.093419 (11-12-31)
Huilan Wu,Chunlin Chen,Juan Du,Hongfei Liu,Yan Cui,Yue Zhang,Yujing He,Junming Li,Zongyun Feng,Yiqing Wang,Chengcai Chu and Honq-Qing Ling. Co-overexpression FIT with AtbHLH38 or AtbHLH39 in Arabidopsis enhanced cadmium tolerance via increased cadmium sequestration in roots and improved iron homeostasis of shoots. Plant Physiology DOI:10.1104/pp.111.190983 (11-12-20)
Ying-Tao Zhao,Meng Wang,San-Xiong Fu,Wei-Cai Yang,Cun-Kou Qi and Xiu-Jie Wang. Small RNA profiling in two Brassica napus cultivars identifies microRNAs with oil production and developmental correlated expressions and new small RNA classes.Plant Physiology.DOI:10.1104/pp.111.187666 (11-12-08)
Lin Aihong,Yiqin Wang,Jiuyou Tang,Peng Xue,Chunlai Li,Linchuan Liu,Bin Hu,Fuquan Yang,Gary J. Loake and Chengcai Chu.Nitric Oxide and Protein S-nitrosylation Are Integral to Hydrogen Peroxide Induced Leaf Cell Death in Rice.Plant Physiology. DOI:10.1104/pp.111.184531 (11-11-22)
共33页  首页上5页上一页2627282930下一页下5页尾页
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595