DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
 您现在的位置:首页>近期发表论文
近期发表论文
Yu-Jun Hao,Wei Wei,Qing-Xin Song,Hao-Wei Chen,Yu-Qin Zhang,Fang Wang,Hong-Feng Zou,Gang Lei,Ai-Guo Tian,Wan-Ke Zhang,Biao Ma,Jin-Song Zhang,Shou-Yi Chen.Soybean NAC transcription factors promote abiotic stress tolerance and lateral root formation in transgenic plants.The Plant Journal.DOI:10.1111/j.1365-313X.2011.04687.x
(11-06-28)
Falong Lu,Xia Cui,Shuaibin Zhang,Thomas Jenuwein & Xiaofeng Cao.Arabidopsis REF6 is a histone H3 lysine 27 demethylase.Nature Genetics.DOI:10.1038/ng.854
(11-06-06)
Lei G,Shen M,Li ZG,Zhang B,Duan KX,Wang N,Cao YR,Zhang WK,Ma B,Ling HQ,Chen SY,Zhang JS.EIN2 regulates salt stress response and interacts with a MA3 domain-containing protein ECIP1 in Arabidopsis.Plant, Cell & Environment.DOI:10.1111/j.1365-3040.2011.02363.x (11-06-03)
Helin Tan,Xiaohui Yang,Fengxia Zhang,Xiu Zheng,Cunmin Qu,Jinye Mu,Fuyou Fu,Jiana Li,Rongzhan Guan,Hongsheng Zhang,Guodong Wang and Jianru Zuo.Enhanced Seed Oil Production in Canola by Conditional Expression of Brassica napus LEAFY COTYLEDON1 (BnLEC1) and LEC1-LIKE (BnL1L) in Developing Seeds.Plant Physiology
DOI:10.1104/pp.111.175000
(11-05-27)
Tian Shao,Ding Tang,Kejian Wang,Mo Wang,Lixiao Che,Baoxiang Qin,Hengxiu Yu,Ming Li,Minghong Gu and Zhukuan Cheng.OsREC8 is essential for chromatid cohesion and metaphase I monopolar orientation in rice meiosis.Plant Physiology.DOI:10.1104/pp.111.177428
(11-05-24)
Mo Wang,Ding Tang,Kejian Wang,Yi Shen,Baoxiang Qin,Chunbo Miao,Ming Li,Zhukuan Cheng.OsSGO1 maintains synaptonemal complex stabilization in addition to protecting centromeric cohesion during rice meiosis.The Plant Journal.DOI: 10.1111/j.1365-313X.2011.04615.x (11-04-20)
Jiaqiang Sun,Qian Chen,Linlin Qi,Hongling Jiang,Shuyu Li,Yingxiu Xu,Fang Liu,Wenkun Zhou,Jianwei Pan,Xugang Li,Klaus Palme,Chuanyou Li.Jasmonate modulates endocytosis and plasma membrane accumulation of the Arabidopsis PIN2 protein.New Phytologist.DOI:10.1111/j.1469-8137.2011.03713.x
(11-04-09)
Hongmei Li,Hongling Jiang,Qingyun Bu,Qingzhen Zhao,Jiaqiang Sun,Qi Xie,and Chuanyou Li.
The Arabidopsis RING finger E3 ligase RHA2b acts additively with RHA2a in regulating ABA signaling and drought response.
Plant Physiology.
DOI:10.1104/pp.111.176214
(11-04-09)
共31页  首页上5页上一页2627282930下一页下5页尾页
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595