DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
 您现在的位置:首页>近期发表论文
近期发表论文
Xiao-Min Luo,Wen-Hui Lin,Shengwei Zhu,Jia-Ying Zhu,Yu Sun,Xi-Ying Fan,Menglin Cheng,Yaqi Hao,Eunkyoo Oh Miaomiao Tian,Lijing Liu,Ming Zhang,Qi Xie,Kang Chong,and Zhi-Yong Wang. Integration of Light- and Brassinosteroid-Signaling Pathways by a GATA Transcription Factor in Arabidopsis. Developmental Cell. DOI:10.1016/j.devcel.2010.10.023 (11-01-18)
Kejian Wang,Mo Wang,Ding Tang,Yi Shen,Baoxiang Qin,Ming Li,and Zhukuan Cheng.PAIR3, an axis-associated protein, Is essential for the recruitment of recombination elements onto meiotic chromosomes in rice.MBOC.DOI:10.1091/mbc.E10-08-0667 (10-12-01)
Xiao-Lei Liu,Lifeng Liu,Qian-Kun Niu,Chuan Xia,Ke-Zhen Yang,Rui Li,Li-Qun Chen,Xue-Qin Zhang,Yihua Zhou,De Ye.MALE GAMETOPHYTE DEFECTIVE 4 encodes a rhamnogalacturonan II xylosyltransferase and is important for growth of pollen tubes and roots in Arabidopsis.The Plant Journal.DOI:10.1111/j.1365-313X.2010.04452.x
(10-12-04)
Yonghong Wang and Jiayang Li.Branching in rice.Current Opinion in Plant Biology DOI:10.1016/j.pbi.2010.11.002
(10-12-07)
Wenkun Zhou,Lirong Wei,Jian Xu,Qingzhe Zhai,Hongling Jiang,Rong Chen,Qian Chen,JiaqiangSun,Jinfang Chu,Lihuang Zhu,Chun-Ming Liu and Chuanyou Li. Arabidopsis Tyrosylprotein Sulfotransferase Acts in the Auxin/PLETHORA Pathway in Regulating Postembryonic Maintenance of the Root Stem Cell Niche.Plant Cell . DOI:10.1105/tpc.110.075721
(10-11-08)
Yanyan Cui,Xugang Li,Qingguo Chen,Xin He,Qing Yang,Aili Zhang,Xin Yu,Hao Chen,Naiyou Liu,Qi Xie,Weicai Yang,Jianru Zuo,Klaus Palme,and Wei Li. BLOS1, a putative BLOC-1 subunit, interacts with SNX1 and modulates root growth in Arabidopsis.Journal of Cell Science . DOI:10.1242/jcs.069732
(10-10-22)
Xian Deng,Lianfeng Gu,Chunyan Liu,Tiancong Lu,Falong Lu,Zhike Lu,Peng Cui,Yanxi Pei,Baichen Wang,Songnian Hu,and Xiaofeng Cao Arginine methylation mediated by the Arabidopsis homolog of PRMT5 is essential for proper pre-mRNA splicing PNAS . DOI:10.1073/pnas.1009669107
(10-10-19)
Soichi Inagaki,Asuka Miura-Kamio,Yasukazu Nakamura,Falong Lu,Xia Cui,Xiaofeng Cao,Hiroshi Kimura,Hidetoshi Saze and Tetsuji Kakutani . Autocatalytic differentiation of epigenetic modifications within the Arabidopsis genome. The EMBO Journal . DOI:10.1038/emboj.2010.227
(10-10-02)
共29页  首页上5页上一页26272829下一页尾页
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595