DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
 您现在的位置:首页>近期发表论文
近期发表论文
Huan Wang,Xiuren Zhang,Jun Liu,Takatoshi Kiba,Jongchan Woo,Tolulope Ojo,Markus Hafner,Thomas Tuschl,Nam-Hai Chua,Xiu-Jie Wang.Deep sequencing of small RNAs specifically associated with Arabidopsis AGO1 and AGO4 uncovers new AGO functions.The Plant Journal.DOI:10.1111/j.1365-313X.2011.04594.x (11-04-06)
Yongsheng Yan, Yuman Zhang, Kun Yang, Zongxiu Sun, Yaping Fu, Xiaoying Chen, and Rongxiang Fang.Small RNAs from MITE-derived stem-loop precursors egulate abscisic acid signaling and abiotic stress esponses in rice.The Plant Journal .DOI: 10.1111/j.1365-313X.2010.04467.x (11-03-29)
Jiuyou Tang,Xudong Zhu,Yiqin Wang,Linchuan Liu,Bo Xu,Feng Li,Jun Fang,Chengcai Chu.Semidominant mutations in the CC-NB-LRR-type R gene, NLS1, lead to constitutive activation of defense responses in rice The Plant Journal. DOI:10.1111/j.1365-313X.2011.04557.x (11-03-22)
Baocai Zhang,Xiangling Liu,Qian Qian,Lifeng Liu,Guojun Dong,Guangyan Xiong,Dali Zeng,and Yihua Zhou. Golgi nucleotide sugar transporter modulates cell wall biosynthesis and plant growth in rice.PNAS.DOI:10.1073/pnas.1016144108 (11-03-08)
Bin Hu,Chengguang Zhu,Feng Li,Jiuyou Tang,Yiqin Wang,Aihong Lin,Linchuan Liu,Ronghui Che and Chengcai Chu.LEAF TIP NECROSIS 1 Plays a Pivotal Role in Regulation of Multiple Phosphate Starvation Responses in Rice.Plant Physiology.DOI:10.1104/pp.110.170209
(11-02-12)
Lijing Liu,Feng Cui,Qingliang Li,Bojiao Yin,Huawei Zhang,Baoying Lin,Yaorong Wu,Ran Xia,Sanyuan Tang and Qi Xie. The endoplasmic reticulum-associated degradation is necessary for plant salt tolerance. Cell Research. DOI:10.1038/cr.2010.181
(11-01-18)
Xiao-Min Luo,Wen-Hui Lin,Shengwei Zhu,Jia-Ying Zhu,Yu Sun,Xi-Ying Fan,Menglin Cheng,Yaqi Hao,Eunkyoo Oh Miaomiao Tian,Lijing Liu,Ming Zhang,Qi Xie,Kang Chong,and Zhi-Yong Wang. Integration of Light- and Brassinosteroid-Signaling Pathways by a GATA Transcription Factor in Arabidopsis. Developmental Cell. DOI:10.1016/j.devcel.2010.10.023 (11-01-18)
Kejian Wang,Mo Wang,Ding Tang,Yi Shen,Baoxiang Qin,Ming Li,and Zhukuan Cheng.PAIR3, an axis-associated protein, Is essential for the recruitment of recombination elements onto meiotic chromosomes in rice.MBOC.DOI:10.1091/mbc.E10-08-0667 (10-12-01)
共31页  首页上5页上一页2627282930下一页下5页尾页
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595