DWARF 53 acts as a repressor of strigolactone
signalling in rice (Nature 504: 401-405, 2013)
 您现在的位置:首页>近期发表论文
近期发表论文
Lei Li, Panya Kim, Liping Yu, Gaihong Cai, She Chen, James R. Alfano, Jian-Min Zhou. Activation-Dependent Destruction of a Co-receptor by a Pseudomonas syringae Effector Dampens Plant Immunity. Cell Host Microbe. DOI:10.1016/j.chom.2016.09.007 (16-10-14)
Chao Yang, Wen Li, Jidong Cao, Fanwei Meng, Yongqi Yu, Junkai Huang, Lan Jiang, Muxing Liu, Zhengguang Zhang, Xuewei Chen, Koji Miyamoto, Hisakazu Yamane, Jinsong Zhang, Shouyi Chen, Jun Liu. Activation of ethylene signaling pathways enhances disease resistance by regulating ROS and phytoalexin production in rice. Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13388 (16-10-07)
Xiaolu Yang, Jinqiang Nian, Qingjun Xie, Jian Feng, Fengxia Zhang, Hongwei Jing, Jian Zhang, Guojun Dong, Yan Liang, Juli Peng, Guodong Wang, Qian Qian, Jianru Zuo. Rice Ferredoxin-Dependent Glutamate Synthase Regulates Nitrogen-Carbon Metabolomes and Is Genetically Differentiated between japonica and indica Subspecies. Molecular Plant. DOI:10.1016/j.molp.2016.09.004 (16-09-26)
Dayong Li, Zhiyuan Huang, Shuhui Song, Yeyun Xin, Donghai Mao, Qiming Lv, Ming Zhou, Dongmei Tian, Mingfeng Tang, Qi Wu, Xue Liu, Tingting Chen, Xianwei Song, Xiqin Fu, Bingran Zhao, Chengzhi Liang, Aihong Li, Guozhen Liu, Shigui Li, Songnian Hu, Xiaofeng Cao, Jun Yu, Longping Yuan, Caiyan Chen, Lihuang Zhu. Integrated Analysis of Phenome, Genome, and Transcriptome of Hybrid Rice Uncovered Multiple Heterosis-Related Loci for Yield Increase. Proc Natl Acad Sci U S A. DOI:10.1073/pnas.1610115113 (16-09-26)
Jun Li, Xiangbing Meng, Yuan Zong, Kunling Chen, Huawei Zhang, Jinxing Liu, Jiayang Li, and Caixia Gao. Gene Replacements and Insertions in Rice by Intron Targeting Using CRISPR–Cas9. Nature Plants. DOI:10.1038/nplants.2016.139 (16-09-13)

Weiyan Jia, Baohua Li, Shujia Li, Yan Liang, Xiaowei Wu, Mei Ma, Jiyao Wang, Jin Gao, Yueyue Cai, Yuanya Zhang, Yingchun Wang, Jiayang Li, and Yonghong Wang. Mitogen-Activated Protein Kinase Cascade MKK7-MPK6 Plays an Important Role in Plant Development and Regulates Shoot Branching by Phosphorylating PIN1 in Arabidopsis. PLOS Biology. DOI:10.1371/journal.pbio.1002550

(16-09-13)
Jianhui Ji, Ding Tang, Yi Shen, Zhihui Xue, Hongjun Wang, Wenqing Shi, Chao Zhang, Guijie Du, Yafei Li, and Zhukuan Cheng. P31comet, a Member of the Synaptonemal Complex, Participates in Meiotic DSB Formation in Rice. Proc Natl Acad Sci U S A. DOI:10.1073/pnas.1607334113 (16-09-07)

Longzhen Song, Ruci Wang, Li Zhang, Yueming Wang, Shanguo Yao. CRR1 Encoding Callose Synthase Functions in Ovary Expansion by Affecting Vascular Cell Patterning in Rice. Plant Journal. DOI:10.1111/tpj.13287

(16-08-15)
共33页  首页上5页上一页678910下一页下5页尾页
©2008-2009 中科院遗传发育所植物基因组学国家重点实验室 版权所有 京ICP备09063187号
通讯地址:北京市朝阳区北辰西路1号院2号,植物基因组学国家重点实验室
邮编: 100101 邮件:plantgenomics@genetics.ac.cn , 电话:010-64806595